Napisz do nas

Kontakt

Formularz kontaktowy

  POLGROS-POLKA

  Plac Kaszubski 8/205, Gdynia

  +48 515 515 151

  admin@polgros.eu

  Polgros Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-350) , Plac Kaszubski 8/205 NIP: 5862368114 REGON 5862368114 , o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00. zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wpłaconym w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000895300.

  Translate »